آخرین مقالات منتشر شده

انتخاب خوشه‌هاي اوليه به کمک الگوریتم های هوشمند برای مشارکت در خوشه‌بندي ترکيبي

حسین پور , پروین ,

 

رویکرد تحلیلی در تعیین میزان بهینه ی قراردادهای پیش فروش

گلمکاني , رجبي مشهدي ,

 

طراحی کنترل کننده پیش بین سیستم بویلر- توربین

رضوی , اسماعیل زاده ,

 

بررسی ضرایب بهینه برای بهره خط تاخیر در حلقه قفل شده تاخیر جهت اکتساب زمان نشست کم

جاسازی خط ویژگی وزن‌دار برای استخراج ویژگی تصاویر ابرطیفی

ایمانی , قاسمیان ,

 

روش جدید تقطیع تصویر بر مبنای خوشه‌بندی فازی مبتنی بر تکامل تفاضلی چندهدفه

ارائه روشی برای حذف خطای نوارشدگی در تصاوير سنجنده های آرایه خطی

رحمتی , اصغری بجستانی ,

 

ردیابی و شناسایی مجدد افراد در شبکه ای از دوربین ها با دید مجزا بر مبنای سیستم فازی در محیط های بسته

قنبری سرخی , حسن پور ,

 

جهت یابی چند گوینده با استفاده از روش WCSSDOA

بهبود دسترسی به کانال در شبکه های محلی بی سیم با تنظیم پویای پنجره‌ی رقابت و فرصت ارسال

رزمجو قلایی , قزوینی ,

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

پنل کاربری

 
 
عضویت در سیستم

جستجوی پیشرفته

فراموشي رمز عبور

كاربر گرامي: در صورت فراموشي رمز عبور، پست الكترونيك و نام كاربري خود را براي grptianiaeee@aut.ac.ir ايميل بفرمائيد.

پیگیری مقالات و مسائل مربوط به ارسال مقاله

جهت طرح سوالات خود پیرامون مسائل مجله با ایمیل زیر مکاتبه بفرمایید.

 

grptianiaeee@aut.ac.ir